Search
Close this search box.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Expedition Anywhere kan persoonsgegevens over je verwerken. Dit kan doordat je zelf deze gegevens aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een contactformulier in te vullen. Ook worden er bij een bezoek aan www.expeditionanywhere.nl automatisch andere gegevens gedeeld, zoals je IP-adres, de browser die je gebruikt tijdens het bezoek en de site vanwaar je onze website hebt geopend. De volgende gegevens kunnen door ons verwerkt worden:

Expedition Anywhere verwerkt in principe geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. De website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Derhalve raden wij ouders en voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van personen jonger dan 16 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder toestemming van ouders of voogd.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen door Expedition Anywhere worden verwerkt om contact met je op te nemen of om vragen te beantwoorden als daarom is gevraagd. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht (betalende opdrachtgevers). Daarnaast analyseren wij surfgedrag op de website om daarmee de website en de content te verbeteren en zodoende het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Expedition Anywhere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Expedition Anywhere verkoopt geen gegevens aan derden. Jouw gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van Google Analytics

Expedition Anywhere maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google heeft geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Expedition Anywhere heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Cookies die wij gebruiken

Expedition Anywhere gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Dankzij de cookies kunnen wij ook inzien welke pagina’s worden bekeken, en aan de hand hiervan kunnen we de website verbeteren. Eventueel kunnen sommige cookies helpen bij het tonen van voor jou relevante advertenties.

Cookies worden op je computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat je jouw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

Bij jouw eerste bezoek aan www.expeditionanywhere.nl kun je via de pop-up met cookiemelding aangeven of je cookies accepteert of dat je de instellingen voor cookies wilt wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Expedition Anywhere wil je er graag op wijzen dat je het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info [at] expeditionanywhere.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), je paspoortnummer en je burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tevens willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hun website.

Beveiliging persoonsgegevens

Expedition Anywhere neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Expedition Anywhere maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (te herkennen aan het slotje in de browser) om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Expedition Anywhere op via info [at] expeditionanywhere.nl.

Links op website naar andere bedrijven

De website van Expedition Anywhere bevat links naar websites van andere bedrijven, bijvoorbeeld in het kader van een advies of samenwerking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter gegevensbescherming van internetsites van andere partijen. Informatie over de gegevensbescherming van deze bedrijven kan je op hun eigen internetpagina’s terugvinden.